Bij NoordWest3 bemiddelen wij personeel voor agrarische en agrarisch gelieerde bedrijven in de kop van Noord-Holland. Wij werven onze uitzendkrachten voornamelijk in Polen en Letland. Onze wervingskantoren daar selecteren gemotiveerde arbeidskrachten met een agrarische achtergrond. Maar we gaan verder; al onze mensen moeten, voordat ze bij ons komen werken, een verklaring van goed gedrag overleggen.

Al onze uitzendkrachten zijn via NoordWest3 verzekerd tegen ziektekosten en aansprakelijkheid. 

Onze Uitzendkrachten worden gehuisvest in SNF genormeerde accommodaties met goede voorzieningen. Wij zien het als plicht om onze uitzendkrachten een goed thuis te bieden, zodat onze uitzendkrachten zich kunnen focussen op hun werk. Zo leveren wij gemotiveerd personeel dat graag bij u aan de slag gaat.

NoordWest3 voldoet uiteraard aan de eisen van de Stichting normering Arbeid ( SNA), de NEN 4400-1. Daarnaast zijn we lid van de Vereniging Internationale Arbeidsbemiddeling (VIA) en de Stichting Normering Flexwonen (SNF), de onafhankelijke stichting die staat voor goede en veilige huisvesting voor arbeidsmigranten in Nederland.

Bij NoordWest3 plannen wij dagelijks onze uitzendkrachten in, deze gaan met personenvervoer of per fiets die wij ter beschikking stellen, naar hun werk. Voor de langetermijnplanning maken wij gebruik van vaste groepen uitzendkrachten, zij leren de opdrachtgever en het werk goed kennen en dragen daardoor significant bij aan het werkproces. Voor de korte termijn hebben wij een talentenpool met agrarisch gekwalificeerd personeel die wij direct kunnen inzetten voor een paar uur, dagen of een paar weken.

werknemers